Trilaterala Turcia – Georgia – Azerbaijan, parte a strategiei geo-economice a Turciei în zona Estică (I)

 • ORIENTUL EXTINS
 • 0
 • 10291 Views
 • 4 February 2017

Trilateralismul reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente diplomatice pe care se bazează statul turc în atingerea obiectivelor sale de politică externă. Acest tip de format diplomatic își are bazele în interdependența economică și energetică pe care o promovează statul turc, în vecinătatea sa estică. Trilateralismul reprezintă instrumentul geopolitic care susține eforurile Turciei în a deveni un actor geostrategic influent în spațiul Mării Caspice și în Asia Centrală.

Prima și cea mai importantă dintre aceste Trilaterale inițiate și puse în practică de Turcia este reprezentată de formatul Turcia – Georgia – Azerbaidjan. Această trilaterală este cea mai consolidată și actualmente își are principiile de funcționare în baza Declarația de la Trabzon din 8 iulie 2012. Această declarație este un tratat semnat între cele trei state prin care acestea se angajază să susțină derularea și buna funcționare a proiectelor energetice, economice și politice deja implementate și de asemenea se angajează să susțină implementarea viitoarelor proiecte energetice, precum și sprijinirea reciprocă în organizațiile internaționale. Acest act a fost adoptat la prima reuniune trilaterală a miniștrilor de externe din cele trei state.

În cadrul acestei declarații este subliniată importanța dezvoltării Caucazului de Sud, regiune situată la intersecția coridoarelor de transport și comunicare dintre Est și Vest. De asemenea se evidențiază rolul destabilizator al conflictelor înghețate din respectiva regiune, iar patrimoniul istoric și cultural comun trebuie să reprezinte baza pentru o bună cooperare între aceste state. Mai bine zis diplomația culturală. Este evidențiat rolul major pe care îl au proiectele energetice,  precum conductele  BTE (Baku – Tbilisi – Erzurum)  sau BTC (Baku – Tbilisi –Ceyhan), dar și rolul vital pentru transporturi pe care îl va avea calea ferată BTK (Baku – Tbilisi – Kars). Principalele organizații internaționale unde cele trei state se angajează să se susțină reciproc sau să aibe politici apropiate vizavi de acestea sunt: ONU,  OSCE, OCEMN, NATO și UE. Totodată, aceste state se anjajează să susțină suveranitatea și integralitatea atât a Georgiei, cât și a Azerbaijanului.  Promovarea dezvoltării viitoare a relațiilor în toate domeniile, în special în domeniul comerțului, energiei, transporturilor, financiar-bancar al mediului, prin intermediul proiectelor comune și a planurilor de cooperare și – dacă este necesar –  prin intermediul unor mecanisme de cooperare trilaterale; reprezintă un alt obiectiv major al acestei Trilaterale.

Ca principal instrument de dezvoltare a relațiilor economice trilaterale, aceste state se vor baza pe TAG (Formatul Trilateral de Bussines Turcia – Georgia – Azerbaidjan). Este subliniată importanța constituirii unui mediu favorabil pentru investițiile străine directe, precum și imporțanța dezvoltării industriei turismului în toate cele trei țări. Domeniul agricol este unul în care cele trei țări se angajează să dezvolte cooperarea.

De asemenea, foarte important, cele trei state își afirmă susținerea pentru proiectele  de transport de mari dimensiuni, precum TRACECA (Coridorul de Transport Europa – Caucaz – Asia), în cadrul politicii de restaurare a Noului Drum al Mătăsii, iar în acest context este scoasă în evidență importanța deosebită a BTK, care va avea ca extensie dezvoltarea portului internațional Baku la Marea Caspică. Trebuie spus ca acest coridor de transport prin Transcaucazia este cel mai scurt drum spre spațiul Asiei Centrale pentru Turcia. Cooperarea de succes deja existentă între Azerbaidjan, Georgia și Turcia, precum și importanța aprofundării acesteia cu scopul de a realiza noi proiecte de conducte care ar urma să transporte resurse energetice din Azerbaidjan și țările din Asia Centrală către piețele internaționale este un alt obiectiv prioritar al acestei trilaterale. Și nu în ultimul rând, cele trei părți s-au angajat ca începând cu 2012 să se întocmească un plan de acțiune  la fiecare doi ani, pentru a se putea coordona mai bine acțiunile statelor implicate. Cam acestea ar fi cele mai importante puncte ale acestei Declarații.

Din punct de vedere geostrategic și geopolitic, această trilaterală Turcia – Georgia – Azerbaijan reprezintă pentru puterea de la Ankara cel mai fiabil instrument pentru ca Turcia să poată să consolideze dependența Azerbaidjanului și Georgiei de conexiunile cu spațiul europeanprin Anatolia, prin implementarea proiectelor energetice, iar pe lângă asta,  Turcia are posibilitatea de a-și propaga foarte puternic influeța în Azerbaidjan și regiunea Mării Caspice prin intermediul căii ferate  BTK.

Al treilea punct foarte important este reprezentat de consolidarea relațiilor economice, politice și culturale dintre cele trei părți, fapt ce arată foarte clar încadrarea acestei trilaterale în cadrul conceptului Strategic Depth, susținut de Davutoglu. De fapt, această trilaterală este singura formă diplomatică și politică unde Turcia este cu adevărat centrul de putere, care atrage și propagă din punct de vedere economic și politic influența în Transcaucazia și Marea Caspică. Prin această trilaterală, Turcia își asigură un coridor, chiar dacă nu foarte sigur din punct de vedere al stabilității, spre Marea Caspică, deoarece atât Georgia, cât șiAzerbaidjanul sunt la ora actuală foarte dependente de proiectele trilaterale implementate până acum – sau care urmează să se implementeze de acum încolo, vezi TANAP (Conducta Trans-Anatoliană).

Prin intermendiul acestei trilaterale, statul turc își asigură cooperarea cu Azerbaidjanul, prin intermediul Georgiei, face Georgia destul de dependentă de proiectele ale căror baze sunt Azerbaidjanul și Turcia, asigurându-și astfel disponibilitatea Tbilisiului în relații cu cele două state turcice. Asadar Turcia obține acea poartă de intrare (gatteway) – ca să folosesc un termen al savantului Saul B. Cohen – spre Azerbaijan și M Caspică, poartă de intrare pe care din punct de vedere economic o poate controla. Prin această trilaterală putem observa poziția consolidată a Turciei în Transcaucazia, din punct de vedere geo-economic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Russian Security Cannot be Anti-Russian

 • 0
 • 2077 Views
 • 15 March 2022

To reflect on the period where the world now finds itself, we propose the term “cold hot war”, as this period has significant differences from the classical notion of the “Cold war”. Within the framework of the old Cold War, military confrontation between the two superpowers was always indirect. “Proxy” conflicts only emerged between their respective allies, when there was an intersection of interests in various regions of the world, but these never happened direc

citește mai mult

Russian Leadership Changes: How it was, is and how it might be

 • 0
 • 2247 Views
 • 3 January 2022

Now that 2022 is finally here, it means Russia’s next presidential election is just two years away. The way has been paved for Vladimir Putin to run again if he chooses. The will he/won’t he? question is a favourite of pundits as is speculation of a potential or likely successor. Russia’s next leader will be immensely consequential, as will the time when he or she takes over.

It’s certainly possible that by the end of t

citește mai mult

Researchers from Six Countries Discussed the Challenges for International Psychological Security in the Context of the Use of Artificial Intelligence

 • 0
 • 24377 Views
 • 23 November 2020

On 12 November 2020, a panel discussion "Artificial Intelligence and International Psychological Security: Theoretical and Practical Implications" was held at St. Petersburg State University as part of the international conference "Strategic Communications in Business and Politics" (STRATCOM-2020).

The discussion was moderated by Konstantin Pantserev – DSc in Political Sciences, Professor of the St. Petersburg State University,

citește mai mult

Conferință despre Transnistria, 4 – 5 Martie 2022

 • 0
 • 2106 Views
 • 8 March 2022

Împlinirea a 30 de ani de la unul dintre cele mai dificile momente ale istoriei estului Europei a constituit temeiul unei conferințe științifice de prestigiu organizate în colaborare de către instituții de învățâmânt și cercetare din Chișinău, Târgoviște și București.

Conferința cu titlul „Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după...” a fost organizată de către Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM),

citește mai mult

Forcing the Correct Choice: Deterring Right-Wing Radicals and Preventing Threats to Nuclear Facilities in Ukraine

 • 0
 • 1861 Views
 • 7 March 2022

According to official statements by the Russian Federation, its army’s special military operation in Ukraine aims to both “demilitarize” and “denazify” the country. This operation is being carried out in a large state with a developed nuclear power industry, fairly powerful army (the largest in Europe outside of Russia and Turkey) and high firepower (22nd place in the world according to 2022 Military Strength Ranking (Global Firepower, 2022)). One of the primary o

citește mai mult

Azebaijan, cheia geostrategică a Asiei Centrale

 • 0
 • 22005 Views
 • 13 February 2018

După destrămarea URSS, Azerbaijanul a fost statul ex-sovietic care alături de    republicile Baltice a avut o dezvoltare constantă și durabilă. Desigur, aici pot fi adresate unele critici regimului de la Baku cu privire la democrație, care în opinia multor analiști este doar mimată la Baku. Însă faptul adevărat este că acest stat a reușit să își gestioneze eficient resursele de care dispune pentru a deveni o societate prosperă. I se atribuie Azerbaijanului etichet

citește mai mult

Malicious Use of AI and Challenges to Psychological Security: Future Risks

 • 0
 • 300 Views
 • 20 May 2024

In April 2024, the International Center for Social and Political Studies and Consulting International Center for Social and Political Studies and Consulting with the help of the International Research Group on Threats to International Psychological Security through Malicious Use of Artificial Intelligence (Research MUAI) published the report citește mai mult

Malicious Use of Artificial Intelligence and Challenges for BRICS Psychological Security on International Forum “Russia and Ibero-America in a Turbulent World: History and Prospects”

 • 0
 • 895 Views
 • 17 October 2023

On October 5, within the framework of the VI International Forum “Russia and Ibero-America in a Turbulent World: History and Modernity” at St. Petersburg State University, two sessions of the panel “Malicious Use of Artificial Intelligence and Challenges for BRICS Psychological Security” were held under the chairmanship of Professor Evgeny N. Pashentsev.

citește mai mult

Presentation of “The Palgrave Handbook of Malicious Use of AI and Psychological Security” at international forum in St. Petersburg

 • 0
 • 896 Views
 • 17 October 2023

On October 4, 2023, as part of the international forum "Russia and Iberoamerica in a Turbulent World: History and Modernity", held at the School of International Relations of St. Petersburg State University, the presentation of the collective monograph "The Palgrave Handbook of Malicious Use of AI and Psychological Security" took place. The presentation was attended by the editor and co-author of the publication – DSc., professor Evgeny Pashentsev, leading researc

citește mai mult