Trilaterala Turcia – Georgia – Azerbaijan, parte a strategiei geo-economice a Turciei în zona Estică (I)

 • ORIENTUL EXTINS
 • 0
 • 9914 Views
 • 4 February 2017

Trilateralismul reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente diplomatice pe care se bazează statul turc în atingerea obiectivelor sale de politică externă. Acest tip de format diplomatic își are bazele în interdependența economică și energetică pe care o promovează statul turc, în vecinătatea sa estică. Trilateralismul reprezintă instrumentul geopolitic care susține eforurile Turciei în a deveni un actor geostrategic influent în spațiul Mării Caspice și în Asia Centrală.

Prima și cea mai importantă dintre aceste Trilaterale inițiate și puse în practică de Turcia este reprezentată de formatul Turcia – Georgia – Azerbaidjan. Această trilaterală este cea mai consolidată și actualmente își are principiile de funcționare în baza Declarația de la Trabzon din 8 iulie 2012. Această declarație este un tratat semnat între cele trei state prin care acestea se angajază să susțină derularea și buna funcționare a proiectelor energetice, economice și politice deja implementate și de asemenea se angajează să susțină implementarea viitoarelor proiecte energetice, precum și sprijinirea reciprocă în organizațiile internaționale. Acest act a fost adoptat la prima reuniune trilaterală a miniștrilor de externe din cele trei state.

În cadrul acestei declarații este subliniată importanța dezvoltării Caucazului de Sud, regiune situată la intersecția coridoarelor de transport și comunicare dintre Est și Vest. De asemenea se evidențiază rolul destabilizator al conflictelor înghețate din respectiva regiune, iar patrimoniul istoric și cultural comun trebuie să reprezinte baza pentru o bună cooperare între aceste state. Mai bine zis diplomația culturală. Este evidențiat rolul major pe care îl au proiectele energetice,  precum conductele  BTE (Baku – Tbilisi – Erzurum)  sau BTC (Baku – Tbilisi –Ceyhan), dar și rolul vital pentru transporturi pe care îl va avea calea ferată BTK (Baku – Tbilisi – Kars). Principalele organizații internaționale unde cele trei state se angajează să se susțină reciproc sau să aibe politici apropiate vizavi de acestea sunt: ONU,  OSCE, OCEMN, NATO și UE. Totodată, aceste state se anjajează să susțină suveranitatea și integralitatea atât a Georgiei, cât și a Azerbaijanului.  Promovarea dezvoltării viitoare a relațiilor în toate domeniile, în special în domeniul comerțului, energiei, transporturilor, financiar-bancar al mediului, prin intermediul proiectelor comune și a planurilor de cooperare și – dacă este necesar –  prin intermediul unor mecanisme de cooperare trilaterale; reprezintă un alt obiectiv major al acestei Trilaterale.

Ca principal instrument de dezvoltare a relațiilor economice trilaterale, aceste state se vor baza pe TAG (Formatul Trilateral de Bussines Turcia – Georgia – Azerbaidjan). Este subliniată importanța constituirii unui mediu favorabil pentru investițiile străine directe, precum și imporțanța dezvoltării industriei turismului în toate cele trei țări. Domeniul agricol este unul în care cele trei țări se angajează să dezvolte cooperarea.

De asemenea, foarte important, cele trei state își afirmă susținerea pentru proiectele  de transport de mari dimensiuni, precum TRACECA (Coridorul de Transport Europa – Caucaz – Asia), în cadrul politicii de restaurare a Noului Drum al Mătăsii, iar în acest context este scoasă în evidență importanța deosebită a BTK, care va avea ca extensie dezvoltarea portului internațional Baku la Marea Caspică. Trebuie spus ca acest coridor de transport prin Transcaucazia este cel mai scurt drum spre spațiul Asiei Centrale pentru Turcia. Cooperarea de succes deja existentă între Azerbaidjan, Georgia și Turcia, precum și importanța aprofundării acesteia cu scopul de a realiza noi proiecte de conducte care ar urma să transporte resurse energetice din Azerbaidjan și țările din Asia Centrală către piețele internaționale este un alt obiectiv prioritar al acestei trilaterale. Și nu în ultimul rând, cele trei părți s-au angajat ca începând cu 2012 să se întocmească un plan de acțiune  la fiecare doi ani, pentru a se putea coordona mai bine acțiunile statelor implicate. Cam acestea ar fi cele mai importante puncte ale acestei Declarații.

Din punct de vedere geostrategic și geopolitic, această trilaterală Turcia – Georgia – Azerbaijan reprezintă pentru puterea de la Ankara cel mai fiabil instrument pentru ca Turcia să poată să consolideze dependența Azerbaidjanului și Georgiei de conexiunile cu spațiul europeanprin Anatolia, prin implementarea proiectelor energetice, iar pe lângă asta,  Turcia are posibilitatea de a-și propaga foarte puternic influeța în Azerbaidjan și regiunea Mării Caspice prin intermediul căii ferate  BTK.

Al treilea punct foarte important este reprezentat de consolidarea relațiilor economice, politice și culturale dintre cele trei părți, fapt ce arată foarte clar încadrarea acestei trilaterale în cadrul conceptului Strategic Depth, susținut de Davutoglu. De fapt, această trilaterală este singura formă diplomatică și politică unde Turcia este cu adevărat centrul de putere, care atrage și propagă din punct de vedere economic și politic influența în Transcaucazia și Marea Caspică. Prin această trilaterală, Turcia își asigură un coridor, chiar dacă nu foarte sigur din punct de vedere al stabilității, spre Marea Caspică, deoarece atât Georgia, cât șiAzerbaidjanul sunt la ora actuală foarte dependente de proiectele trilaterale implementate până acum – sau care urmează să se implementeze de acum încolo, vezi TANAP (Conducta Trans-Anatoliană).

Prin intermendiul acestei trilaterale, statul turc își asigură cooperarea cu Azerbaidjanul, prin intermediul Georgiei, face Georgia destul de dependentă de proiectele ale căror baze sunt Azerbaidjanul și Turcia, asigurându-și astfel disponibilitatea Tbilisiului în relații cu cele două state turcice. Asadar Turcia obține acea poartă de intrare (gatteway) – ca să folosesc un termen al savantului Saul B. Cohen – spre Azerbaijan și M Caspică, poartă de intrare pe care din punct de vedere economic o poate controla. Prin această trilaterală putem observa poziția consolidată a Turciei în Transcaucazia, din punct de vedere geo-economic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Russian Leadership Changes: How it was, is and how it might be

 • 0
 • 198 Views
 • 3 January 2022

Now that 2022 is finally here, it means Russia’s next presidential election is just two years away. The way has been paved for Vladimir Putin to run again if he chooses. The will he/won’t he? question is a favourite of pundits as is speculation of a potential or likely successor. Russia’s next leader will be immensely consequential, as will the time when he or she takes over.

It’s certainly possible that by the end of t

citește mai mult

Researchers from Six Countries Discussed the Challenges for International Psychological Security in the Context of the Use of Artificial Intelligence

 • 0
 • 22768 Views
 • 23 November 2020

On 12 November 2020, a panel discussion "Artificial Intelligence and International Psychological Security: Theoretical and Practical Implications" was held at St. Petersburg State University as part of the international conference "Strategic Communications in Business and Politics" (STRATCOM-2020).

The discussion was moderated by Konstantin Pantserev – DSc in Political Sciences, Professor of the St. Petersburg State University,

citește mai mult

AVENUES FOR A WAY-OUT FROM RUSSIA – EU STALEMATE

 • 0
 • 11407 Views
 • 2 July 2020

PASHENTSEV, EVGENY (ED.), 2020.  STRATEGIC COMMUNICATION IN EU-RUSSIA RELATIONS.  PALGRAVE MACMILLAN

This book  , edited by Evgeny Pashentsev, brings together a series of chapters written by Russian and non-Russian scholars

citește mai mult

Azebaijan, cheia geostrategică a Asiei Centrale

 • 0
 • 19750 Views
 • 13 February 2018

După destrămarea URSS, Azerbaijanul a fost statul ex-sovietic care alături de    republicile Baltice a avut o dezvoltare constantă și durabilă. Desigur, aici pot fi adresate unele critici regimului de la Baku cu privire la democrație, care în opinia multor analiști este doar mimată la Baku. Însă faptul adevărat este că acest stat a reușit să își gestioneze eficient resursele de care dispune pentru a deveni o societate prosperă. I se atribuie Azerbaijanului etichet

citește mai mult

What Can Democrats Learn From Alabama’s Doug Jones?

 • 0
 • 12561 Views
 • 30 November 2017

In ordinary circumstances, Doug Jones would already be preparing to move to Washington DC. The former prosecutor famous for convicting KKK members for a church bombing is up against gay bashing, God and gun lovin’, twice kicked out of elected office, Judge Roy Moore. A man who has eight accusers of sexual assault, all of whom were underage at the time of the allegations.

Yet, if one looks at all the recent polls, they show a ti

citește mai mult

Azerbaidjanul, petrolul și românii

 • 0
 • 12373 Views
 • 7 October 2016

Întotdeauna, statele sunt nevoite să își apere poziția pe marea tablă a geopoliticii, uitându-se cu grijă la vecini, dar și la puterile regionale. Această regulă presupune nu doar poziția ofensivă, ci și valorificare atuurilor, astfel încât să devină piese care contează pe „câmpul de analiză”, iar nu elemente neglijabile, care sunt măturate dintr-o dată de cei ce au suficientă putere să mânuiască piesele.

Caucazul, ca regiune geopolitică, nu face nici ea excepție

citește mai mult

The US Strategic Provocations before and during the Olympic Games: The Stakes Are Growing

 • 0
 • 89 Views
 • 16 January 2022

Introduction. To make your foe act in a definite way through the planned escalation of events, thereby making him lose his position and his tangible and intangible assets – that is the essence of any international provocation. In history, one can find many examples of strategic provocations with long term goals and, very often, grave and long-term international consequences. The Gulf of Tonkin incident in August 1964 – where a North Vietnamese to

citește mai mult

Experts on the Malicious Use of Artificial Intelligence and Challenges to International Psychological Security (part III)

 • 0
 • 128 Views
 • 28 December 2021

The Questionnaire for Experts “Malicious Use of Artificial Intelligence and Challenges to Psychological Security”

 This questionnaire is a part of the research project “Malicious Use of Artificial Intelligence and Challenges to Psychological Security in Northeast Asia” funded by the Russian Foundation for Basic Research and the Vietnam Academy of Social Sciences, project number 21-514-92001. citește mai mult

Experts on the Malicious Use of Artificial Intelligence and Challenges to International Psychological Security (part II)

 • 0
 • 162 Views
 • 17 December 2021

 1. Which of the threats to international psychological security caused by the malicious use of artificial intelligence do you consider the most relevant for your country?

  Vian Bakir and Andrew McStay Surreptitious influencing via psychological manipulation on social media is a real threat in the UK. In the 2016 “Brexit” referendum on whether or not to leave the European Union, Cambridge Analytica offe

citește mai mult