O istorie a relațiilor României cu URSS-ul dezvăluite într-o nouă carte

 • Rusia
 • 0
 • 10282 Views
 • 8 August 2017

Mi-am permis să abordez o carte ce dezvăluie relațiile româno – ruse și în fapt ne supune la o recuperare a memoriei recente a relațiilor româno-ruse. Este vorba despre cartea Mirunei Mădălina Iancu, care tratează „Relațiile României cu Uniunea Sovietică în perioada anilor 1990-1991”.

Ceea ce ne propune Miruna Mădălina Iancu este o abordare prin care ne transmite că relațiile româno – ruse au fost la un nivel în care jocurile politice erau fragmentare și în care oportunitățile derivau din proiecte și relații complexe, adeseori impredictibile pentru statul român. Totodată, cercetătoarea Miruna Mădălina Iancu ne ancorează într-un debușeu academic provocator, pentru unii extrem de controversat: relațiile româno – ruse. Pe de altă parte acest demers este unul nuanțat pro-europocentrist, cu tendințe euroatlantice, dar indiscutabil unul pan-românesc.

Cum a fost și ce s-ar fi realizat în cazul în care s-ar fi produs Unirea Basarabiei cu Țara, în alte condiții, decât cele consacrate să le lecturăm în cărțile deja setate spațiului public românesc. Autoarea abordează conceptual astfel încât metaforele din cercetarea realizată sunt acele elemente necesare care disjung din arealul discuțiilor și percepțiilor deja obișnuite opiniei publice. Cu fermitate și rigoare, cercetătoarea Miruna Mădălina Iancu ia în brațe problema investigată, și apoi o diseacă la un un nivel credibil și concludent.

Fără îndoială, în relațiile româno-ruse există puncte care obsesiv sunt actuale și supuse atenției opiniei publice, fiind inclusiv dezbătute de către mediul academic. Pentru că unele din ele vizează axul și coloana vertebrală a poporului român, sunt elemente definitorii ale istoriei naționale și viitorului românesc.

În ultima perioadă s-a acceptat că trebuie să fim posesorii unor adevăruri, fără să fim îndrituiți să realizăm faptul că ne lipsesc elemente fundamentale care pot să ne inducă o perspectivă în cadrul stagnărilor din cadrul relațiile româno-ruse. Pentru că nu o singură dată s-au blocat, ba chiar s-a intrat în stagnare cu relațiile româno – ruse (perioada interbelică), româno – sovietice, româno – ruse (perioada contemporană). Să reținem că declinul și prospecția relațiilor româno – sovietice sau româno – româno – ruse nu sunt de ieri sau de astăzi și dispun de o mai veche tradiție.

Am citit cu interes cartea cercetătoarei române Miruna Mădălina Iancu (Trandafir), care și-a propus să decodifice relațiile româno-ruse, relațiile României cu URSS din perioada anilor 1988 – 1992, adică declinul unui sistem și apariția unui alt sistem geopolitic în Europa Centrală și de Est.

Ce ne dezvăluie Mădălina Miruna Iancu este de-a dreptul inedit și explicit, mai ales prin conținutul său bogat și comprehensibil, care indică o excelentă cunoaștere a fenomenului relațiilor româno – ruse din perioada anilor 1989 – 1992. Efortul cercetătoarei compune o monografie consistentă și detaliată a evenimentelor și fenomenelor reprezentative care s-au produs în cadrul istoriei relațiilor româno – ruse din acea perioadă.

Principalele postulate ale cărții revendică:

 1. ce s-a întâmplat cu relațiile sovieto – române, care au decurs ulterior în relațiile româno – ruse;
 2. cum s-au manifestat relațiile româno – sovietice și ulterior cele româno – ruse;
 3. care a fost agenda României în relațiile cu spațiul ex-sovietic;
 4. care a fost agenda Federației Ruse în raport cu România și proximitatea sa geografică;
 5. care au fost problemele spinoase, mai ales în cazul Basarabiei (R. Moldova și a enclavei rusești Transnistria);
 6. în ce mod s-a manifestat mediul internațional.

Evident că palierul investigațiilor nu ține de o logică a încremenirilor în proiect și a reliefărilor mentale din cadrul excursiilor istorice și s-a concretizat printr-un act de reluare și de studiere ab integrum a unei perioade asupra căreia planează destul mister. Negreșit, autoarea ne face complici la actul reevaluării și relevării unor adevăruri sufocante, mai ales că intervievații sunt din perioada stabilirii unor noi abordări în cazul relațiilor româno – ruse sau chiar a celor româno-basarabene / moldovenești.

            Cartea Mirunei Mădălina Iancu „Relațiile României cu Uniunea Sovietică în perioada 1990-1994”, editura Institutul European, 2017, reprezintă o provocare personală, care cuantifică problemele cele mai controversate și delicate din cadrul istoriei de politică externă cu spațiul ex-sovietic a României.

            Miruna Mădălina Iancu (Trandafir) își asumă demersul evaluărilor și reevaluărilor din cadrul relațiilor româno – sovietice din perioana anilor anilor 1990 – 1991 și în același timp ne proiectează investigativ și selectiv în imaginarul anului 1989, când se spulbera Imperiul Sovietic  și când are loc demontarea Tratatului de la Varșovia, dispariția URSS, un puci eșuat la Kremlin, eșecul Reîntregirii României și contextual reactivarea problemei basarabene.

            Autoarea este conștientă că munca depusă este una sisifică și laborioasă, cu un simț extetic, configurat la realitățile noastre și care ne trimite la rădăcinile problemelor imperiale și incapacitatea de reacție sau lipsa de proiectare a unei strategii estice din partea Occidentului, implicit a României.

Nu cred că pot exista persoane care să-i reproșeze modul altruist și capacitatea selectivă, felul în care pune problema relațiilor româno – ruse în contextul transformărilor internaționale, sau modul stilistic propriu, care reclamă o bună cunoaștere a culturii române.

Cercetătoarea se detașează în abordarea sa de ecuația imaginației discreționare, pe subînțelesuri, în care ar exista o baghetă invizibilă regizorală a relațiilor româno-ruse. Mădălina Miruna Iancu operează exclusiv cu date, note, personaje referențiale și o vocație a povestirii într-un limbaj modern, profesionist și analitic.

Cartea „Relațiile României cu Uniunea Sovietică în perioada anilor 1990 – 1991” impune elocvență  și  transmite o stare a ecourilor geopolitice de care este bine să ținem seamă, pe care trebuie să le recuperăm, să le analizăm, să le înțelegem, dar și la care să ne raportăm cu înțelepciune.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Russian Security Cannot be Anti-Russian

 • 0
 • 2152 Views
 • 15 March 2022

To reflect on the period where the world now finds itself, we propose the term “cold hot war”, as this period has significant differences from the classical notion of the “Cold war”. Within the framework of the old Cold War, military confrontation between the two superpowers was always indirect. “Proxy” conflicts only emerged between their respective allies, when there was an intersection of interests in various regions of the world, but these never happened direc

citește mai mult

Russian Leadership Changes: How it was, is and how it might be

 • 0
 • 2317 Views
 • 3 January 2022

Now that 2022 is finally here, it means Russia’s next presidential election is just two years away. The way has been paved for Vladimir Putin to run again if he chooses. The will he/won’t he? question is a favourite of pundits as is speculation of a potential or likely successor. Russia’s next leader will be immensely consequential, as will the time when he or she takes over.

It’s certainly possible that by the end of t

citește mai mult

Researchers from Six Countries Discussed the Challenges for International Psychological Security in the Context of the Use of Artificial Intelligence

 • 0
 • 24427 Views
 • 23 November 2020

On 12 November 2020, a panel discussion "Artificial Intelligence and International Psychological Security: Theoretical and Practical Implications" was held at St. Petersburg State University as part of the international conference "Strategic Communications in Business and Politics" (STRATCOM-2020).

The discussion was moderated by Konstantin Pantserev – DSc in Political Sciences, Professor of the St. Petersburg State University,

citește mai mult

Conferință despre Transnistria, 4 – 5 Martie 2022

 • 0
 • 2170 Views
 • 8 March 2022

Împlinirea a 30 de ani de la unul dintre cele mai dificile momente ale istoriei estului Europei a constituit temeiul unei conferințe științifice de prestigiu organizate în colaborare de către instituții de învățâmânt și cercetare din Chișinău, Târgoviște și București.

Conferința cu titlul „Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după...” a fost organizată de către Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM),

citește mai mult

Forcing the Correct Choice: Deterring Right-Wing Radicals and Preventing Threats to Nuclear Facilities in Ukraine

 • 0
 • 2021 Views
 • 7 March 2022

According to official statements by the Russian Federation, its army’s special military operation in Ukraine aims to both “demilitarize” and “denazify” the country. This operation is being carried out in a large state with a developed nuclear power industry, fairly powerful army (the largest in Europe outside of Russia and Turkey) and high firepower (22nd place in the world according to 2022 Military Strength Ranking (Global Firepower, 2022)). One of the primary o

citește mai mult

Azebaijan, cheia geostrategică a Asiei Centrale

 • 0
 • 22069 Views
 • 13 February 2018

După destrămarea URSS, Azerbaijanul a fost statul ex-sovietic care alături de    republicile Baltice a avut o dezvoltare constantă și durabilă. Desigur, aici pot fi adresate unele critici regimului de la Baku cu privire la democrație, care în opinia multor analiști este doar mimată la Baku. Însă faptul adevărat este că acest stat a reușit să își gestioneze eficient resursele de care dispune pentru a deveni o societate prosperă. I se atribuie Azerbaijanului etichet

citește mai mult

Malicious Use of AI and Challenges to Psychological Security: Future Risks

 • 0
 • 380 Views
 • 20 May 2024

In April 2024, the International Center for Social and Political Studies and Consulting International Center for Social and Political Studies and Consulting with the help of the International Research Group on Threats to International Psychological Security through Malicious Use of Artificial Intelligence (Research MUAI) published the report citește mai mult

Malicious Use of Artificial Intelligence and Challenges for BRICS Psychological Security on International Forum “Russia and Ibero-America in a Turbulent World: History and Prospects”

 • 0
 • 966 Views
 • 17 October 2023

On October 5, within the framework of the VI International Forum “Russia and Ibero-America in a Turbulent World: History and Modernity” at St. Petersburg State University, two sessions of the panel “Malicious Use of Artificial Intelligence and Challenges for BRICS Psychological Security” were held under the chairmanship of Professor Evgeny N. Pashentsev.

citește mai mult

Presentation of “The Palgrave Handbook of Malicious Use of AI and Psychological Security” at international forum in St. Petersburg

 • 0
 • 967 Views
 • 17 October 2023

On October 4, 2023, as part of the international forum "Russia and Iberoamerica in a Turbulent World: History and Modernity", held at the School of International Relations of St. Petersburg State University, the presentation of the collective monograph "The Palgrave Handbook of Malicious Use of AI and Psychological Security" took place. The presentation was attended by the editor and co-author of the publication – DSc., professor Evgeny Pashentsev, leading researc

citește mai mult